Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Суть і методи адаптації

Оптимальне поєднання людини і професії забезпечується в процесі професійної і соціально-психологічної адаптації.

Професійна адаптація характеризується досконалим оволодінням вибраною професією або спеціальністю, закріпленням трудових навичок і умінь, що виявляється в стабільному виконанні норм виробітку, високій якості продукції, точності і надійності, творчій активності.

Соціально-психологічна адаптація пов’язана з входженням працівника в мікросередовище, формуванням ділових і неформальних стосунків, прийняттям соціальних норм і цінностей організації.

Адаптація особистості до об’єктивних умов і вимог діяльності забезпечується такими методами:

  • вдосконалення або зміна в певних межах окремих властивостей;
  • формування стереотипів дій при незмінних особистісних якостях;
  • позитивна мотивація до праці;
  • вироблення індивідуального стилю діяльності.

Усі ці методи, як правило, стосуються тих професій, які ставлять до людини відносні вимоги професійної придатності.

Контрольні запитання

1. В чому полягає суть і значення професійної орієнтації та переорієнтації в ринкових умовах?

2. Які фактори впливають на вибір професій у ринкових умовах?

3. Охарактеризуйте основні компоненти профорієнтації.

4. Які завдання вирішуються в процесі профінформації?

5. Що таке професіограма та психологічний профіль професії?

6. Дайте оцінку різних класифікацій професій.

7. Які методи використовують при складанні психологічного профілю професії?

8. Суть профконсультації та якими методами вона проводиться.

9. Що таке психологічний профіль і психограма особистості?

10. Суть професійного відбору.

11. Що таке абсолютна і відносна професійна придатність?

12. Назвіть типи і охарактеризуйте етапи профвідбору.

13. Що таке професійна спрямованість, професійний інтерес і професійне покликання?

14. Суть і значення професійної адаптації. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим