Главная - Прочие дисциплины - Книги - Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Показники досконалості трудових навичок та умови ефективного виробничого навчання

Досконалість трудових навичок оцінюється кількісними і якісними показниками роботи працівника, а також такими фізіологічними показниками:

 • стійкість навичок, яка характеризується варіабельністю часу виконання трудових дій, амплітудою і протяжністю траєкторії рухів;
 • концентрація нервових процесів, коли сформовані умовні рефлекси виникають лише у відповідь на подразники певної якості і сили і не виникають на подібні подразники, які мають інше сигнальне значення.

Умови ефективного виробничого навчання:

 • наявність в учня установки на підвищення якості своєї роботи, для чого обліковуються результати роботи, проводиться аналіз допущених помилок на основі контролю і самоконтролю;
 • постійний і поступовий перехід у процесі навчання від менш складного до більш складного, але посильного матеріалу;
 • правильний розподіл повторень у часі. Повторення не повинні бути надто частими, щоб не порушувати сформовані умовнорефлекторні зв’язки.

Швидкість формування трудових навичок у різних людей і на різних етапах навчання неоднакова. В деяких вона на перших етапах висока, а потім зменшується, в інших — зберігається на одному рівні або зростає. Гетерохронний характер має формування окремих трудових навичок в однієї і тієї ж особи (одні операції засвоюються раніше, інші — пізніше). Це зумовлюється як типологічними властивостями і здібностями, минулим досвідом і мотивацією людини, так і специфікою діяльності.

Трудові навички залежно від рівня їх сформованості, а також перерв у роботі можуть руйнуватися. При цьому високоавтоматизовані рухові навички дуже стійкі, а сенсорно-перцептивні — найменш стійкі, хоча швидко відновлюються.

Сутність і фактори ефективності тренування

Процес функціонального вдосконалення організму працівника з метою пристосування його до підвищених вимог діяльності шляхом систематичних повторень зростаючої складності операцій називається тренуванням.

Ефективність тренування залежить від додержання таких правил:

 • різнобічність фізичних вправ з метою розвитку загальних якостей рухового апарату (м’язова сила, витривалість);
 • поступове збільшення навантаження;
 • багаторазове систематичне повторення роботи через певні проміжки часу.

Наслідок тренувань:

 • підвищення здатності організму мобілізувати свої функціональні можливості і працювати економно;
 • прискорення відновлювальних процесів після роботи;
 • підвищення точності і швидкості дій при помірних зрушеннях в роботі фізіологічних систем;
 • зниження порогів чутливості аналізаторів;
 • зростання швидкості реакції на подразники.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн