Главная - Прочие дисциплины - Книги - Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Показники досконалості трудових навичок та умови ефективного виробничого навчання

Досконалість трудових навичок оцінюється кількісними і якісними показниками роботи працівника, а також такими фізіологічними показниками:

 • стійкість навичок, яка характеризується варіабельністю часу виконання трудових дій, амплітудою і протяжністю траєкторії рухів;
 • концентрація нервових процесів, коли сформовані умовні рефлекси виникають лише у відповідь на подразники певної якості і сили і не виникають на подібні подразники, які мають інше сигнальне значення.

Умови ефективного виробничого навчання:

 • наявність в учня установки на підвищення якості своєї роботи, для чого обліковуються результати роботи, проводиться аналіз допущених помилок на основі контролю і самоконтролю;
 • постійний і поступовий перехід у процесі навчання від менш складного до більш складного, але посильного матеріалу;
 • правильний розподіл повторень у часі. Повторення не повинні бути надто частими, щоб не порушувати сформовані умовнорефлекторні зв’язки.

Швидкість формування трудових навичок у різних людей і на різних етапах навчання неоднакова. В деяких вона на перших етапах висока, а потім зменшується, в інших — зберігається на одному рівні або зростає. Гетерохронний характер має формування окремих трудових навичок в однієї і тієї ж особи (одні операції засвоюються раніше, інші — пізніше). Це зумовлюється як типологічними властивостями і здібностями, минулим досвідом і мотивацією людини, так і специфікою діяльності.

Трудові навички залежно від рівня їх сформованості, а також перерв у роботі можуть руйнуватися. При цьому високоавтоматизовані рухові навички дуже стійкі, а сенсорно-перцептивні — найменш стійкі, хоча швидко відновлюються.

Сутність і фактори ефективності тренування

Процес функціонального вдосконалення організму працівника з метою пристосування його до підвищених вимог діяльності шляхом систематичних повторень зростаючої складності операцій називається тренуванням.

Ефективність тренування залежить від додержання таких правил:

 • різнобічність фізичних вправ з метою розвитку загальних якостей рухового апарату (м’язова сила, витривалість);
 • поступове збільшення навантаження;
 • багаторазове систематичне повторення роботи через певні проміжки часу.

Наслідок тренувань:

 • підвищення здатності організму мобілізувати свої функціональні можливості і працювати економно;
 • прискорення відновлювальних процесів після роботи;
 • підвищення точності і швидкості дій при помірних зрушеннях в роботі фізіологічних систем;
 • зниження порогів чутливості аналізаторів;
 • зростання швидкості реакції на подразники.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим