Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Фізіологічно обґрунтований алгоритм формування трудових навичок

Формування і вдосконалення трудових навичок як динамічних рефлекторних систем вимагає фізіологічно обґрунтованого підходу, врахування специфічних вимог конкретної трудової діяльності та індивідуальних особливостей людини. Згідно з дослідженнями C. О. Косилова, фізіологічно обґрунтований алгоритм формування трудових навичок спрямований не тільки на створення усвідомлюваних працівником уявлень і понять, але і на збереження у слідах збудження в нервовій системі тих подразників, які є результатом рефлекторного, не передбаченого інструкцією пошуку. В зв’язку з цим першим кроком фізіологічно обґрунтованого алгоритму трудового навчання і вправи є вивчення трудової операції і встановлення основних факторів, які заважають формуванню навички. Другим кроком є інструктування з врахуванням психофізіологічних особливостей операції і трудових дій. Третій крок передбачає вибір фізіологічно обґрунтованих педагогічних заходів, спрямованих на усунення не усвідомлюваних учнем перешкод, зумовлених своєрідним протіканням фізіологічних процесів, які заважають засвоєнню навичок. Так, якщо низька функціональна рухливість нервових центрів рухового апарату гальмує правильне і швидке оволодіння навичками, то застосовуються вправи тренувального характеру (багаторазове повторення окремих рухів). Якщо вправи поєднуються з педагогічними заходами, спрямованими на вдосконалення структури рухів, робочої пози, застосування раціональної послідовності рухів, правильне поєднання роботи обох рук, то вони є вправами навчаючого характеру.

На початковій стадії навчання і вправ ще не сформований досконалий апарат оцінки результатів дії відповідно до інтегрального образу. Тому необхідна додаткова, термінова інформація щодо успішності виконання. Для цього застосовуються технічні засоби інформації. Повторення спроб виконати правильні дії призводять до підвищення збудливості і лабільності відповідних нервових центрів. Внаслідок цього в корі великих півкуль формується інтегральний образ правильних робочих дій, з яким потім порівнюються реально виконувані дії.

Четвертим кроком фізіологічно обґрунтованого алгоритму трудового навчання і вправ є перевірка ефективності цих заходів.

При фізіологічно обґрунтованому розвитку трудових навичок значна увага приділяється засвоєнню ритму, відчуттям, які не піддаються словесному описові, що прискорює і полегшує процес формування трудових навичок.

В процесі освоєння професійної діяльності змінюються механізми психічних властивостей особистості відповідно до вимог професії. Наявні у людини професійно важливі якості характеризуються різним рівнем розвитку, але вони не пристосовані до конкретного виду діяльності. Лише в процесі навчання відбувається функціональне об’єднання окремих професійно важливих якостей, які проявляють себе в режимі взаємодії. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим