Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
<< Содержание < Предыдущая

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

Абсолютна інтенсифікація працію ... Афект

Абсолютна інтенсифікація праці — підвищення темпу робочих рухів, напруження уваги, пам’яті, мислення, фізіологічних і психологічних функцій.

Адаптація (пристосування) — динамічний процес, завдяки якому в організмі підтримується постійність внутрішнього середовища в мінливому зовнішньому середовищі.

Аналізатор — сукупність нервових клітин, які сприймають і перероблюють інформацію із зовнішнього та внутрішнього середовища.

Акцептор результатів дії — корковий апарат, який оцінює відповідність зворотних аферентацій заготовленому комплексу збуджень.

Аферентний синтез — багатоступенева фізіологічна переробка в мозку інформації для постановки мети та її досягнення.

Афект — короткотривала бурхлива емоційна реакція у формі гніву, страху, відчаю, розгубленості тощо.

Важкість праці ... Втома

Важкість праці — ступінь сукупного впливу всіх факторів трудового процесу та умов праці на працездатність і здоров’я людини, її життєдіяльність і відтворення робочої сили; функціональне напруження організму, яке виникає під впливом м’язового і нервово-емоційного навантаження, а також зовнішніх виробничих умов.

Виробнича вправа — цілеспрямоване систематичне повторення діяльності з метою підвищення її якості.

Виробниче середовище — взаємопов’язаний комплекс технічних, технологічних та організаційних факторів, які впливають на енергетичні затрати, нервово-м’язову і психічну діяльність працівника, його здоров’я і продуктивність праці.

Вища нервова діяльність — об’єднана діяльність кори головного мозку, підкоркових утворень і нижніх відділів нервової системи.

Відновлювальна функціональна система — фізіологічні реакції організму у відповідь на вичерпність енергетичних речовин.

Відносна інтенсифікація праці — економне використання нервово-психічної і м’язової енергії працівника внаслідок раціоналізації робочих рухів та оптимізації виробничого середовища, що призводить до її зменшення на одиницю продукції.

Відчуття — відображення в мозку окремих властивостей предметів і явищ, які безпосередньо діють на органи чуття.

Воля — активна сторона психічної діяльності, яка проявляється в свідомому регулюванні дій і вчинків людини, спрямованих на досягнення поставлених цілей і переборення труднощів.

Втома — тимчасове зниження працездатності внаслідок інтенсивної або тривалої роботи, яке виявляється в зниженні трудових кількісних і якісних показників та погіршенні координації робочих функцій.



 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим