Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
<< Содержание < Предыдущая

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

Абсолютна інтенсифікація працію ... Афект

Абсолютна інтенсифікація праці — підвищення темпу робочих рухів, напруження уваги, пам’яті, мислення, фізіологічних і психологічних функцій.

Адаптація (пристосування) — динамічний процес, завдяки якому в організмі підтримується постійність внутрішнього середовища в мінливому зовнішньому середовищі.

Аналізатор — сукупність нервових клітин, які сприймають і перероблюють інформацію із зовнішнього та внутрішнього середовища.

Акцептор результатів дії — корковий апарат, який оцінює відповідність зворотних аферентацій заготовленому комплексу збуджень.

Аферентний синтез — багатоступенева фізіологічна переробка в мозку інформації для постановки мети та її досягнення.

Афект — короткотривала бурхлива емоційна реакція у формі гніву, страху, відчаю, розгубленості тощо.

Важкість праці ... Втома

Важкість праці — ступінь сукупного впливу всіх факторів трудового процесу та умов праці на працездатність і здоров’я людини, її життєдіяльність і відтворення робочої сили; функціональне напруження організму, яке виникає під впливом м’язового і нервово-емоційного навантаження, а також зовнішніх виробничих умов.

Виробнича вправа — цілеспрямоване систематичне повторення діяльності з метою підвищення її якості.

Виробниче середовище — взаємопов’язаний комплекс технічних, технологічних та організаційних факторів, які впливають на енергетичні затрати, нервово-м’язову і психічну діяльність працівника, його здоров’я і продуктивність праці.

Вища нервова діяльність — об’єднана діяльність кори головного мозку, підкоркових утворень і нижніх відділів нервової системи.

Відновлювальна функціональна система — фізіологічні реакції організму у відповідь на вичерпність енергетичних речовин.

Відносна інтенсифікація праці — економне використання нервово-психічної і м’язової енергії працівника внаслідок раціоналізації робочих рухів та оптимізації виробничого середовища, що призводить до її зменшення на одиницю продукції.

Відчуття — відображення в мозку окремих властивостей предметів і явищ, які безпосередньо діють на органи чуття.

Воля — активна сторона психічної діяльності, яка проявляється в свідомому регулюванні дій і вчинків людини, спрямованих на досягнення поставлених цілей і переборення труднощів.

Втома — тимчасове зниження працездатності внаслідок інтенсивної або тривалої роботи, яке виявляється в зниженні трудових кількісних і якісних показників та погіршенні координації робочих функцій. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС