Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Індивідуальний стиль діяльності ... Інформаційна модель об’єкта керування

Індивідуальний стиль діяльності — сукупність прийомів і способів роботи, зумовлена певними властивостями особистості і сформована як засіб її пристосування до об’єктивних вимог професії.

Індукція — концентрація нервового процесу на місці виникнення і наведення протилежного процесу на навколишні нервові центри.

Інтегральний образ робочих дій — сформована фізіологічними засобами в корі головного мозку сукупність елементарних трудових рухів, дій, операцій.

Інтегративна функція ЦНС — діяльність мозку, яка об’єднує різноманітні функції організму для їх злагодженої взаємодії в процесі досягнення поставленої мети.

Інтенсивність праці — затрати енергії, які безпосередньо пов’я­зані з результатами праці, втілені в корисному результаті.

Іррадіація — поширення нервового процесу з місця виникнення на навколишні нервові центри.

Інформаційна основа діяльності — сукупність інформаційних ознак, які характеризують предметні та суб’єктивні умови діяльності.

Інформаційна модель об’єкта керування — різні носії інформації про об’єкт, що сприймається оператором.

Калоричний еквівалент ... Культура праці

Калоричний еквівалент — кількість енергії, яка вивільняється при використанні 1 л кисню.

Кисневий запит — кількість кисню, яка необхідна для виконання роботи.

Кисневий борг — різниця між кисневим запитом і кількістю кисню, який фактично споживається під час роботи.

Кінематична пара — сукупність двох ланок, з’єднаних між собою суглобом, які взаємно обмежують рух.

Концептуальна модель — сформоване на основі декодування сприйнятих сигналів логічне знання про керований об’єкт (процес).

Координаційна функція — діяльність мозку щодо подолання антагоністичної взаємодії між рефлексами з різним функціональним призначенням.

Критичні особливості операції — елементи операції, які вимагають від працівника підвищеного напруження психічних функцій або при виконанні яких спостерігається найбільше помилкових дій.

Культура праці — уміння і звичка працівника раціонально планувати, орга­нізовувати і обліковувати свою роботу, творчо використовувати трудові навички, розвивати свою трудову концепцію, погоджуючи мотиви і результати праці зі стратегією розвитку організації.

Лабільність ... Легенева вентиляція

Лабільність — здатність збудливої тканини до відтворення нервових імпульсів відповідно до ритму подразнення.

Легенева вентиляція — кількість повітря, яка проходить через легені за одну хвилину. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим