Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси зарубіжних корпорацій - Суторміна В.М., Федосов В.М.
Фінанси зарубіжних корпорацій - Суторміна В.М., Федосов В.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Передмова

Дисципліна «Фінанси зарубіжних корпорацій» вивчає фінанси акціонерних товариств у країнах з розвиненою ринковою економікою та належить до циклу професійно орієнтованих дисциплін за фаховим спрямуванням.

Основна мета дисципліни — формування у студентів системи знань про розвиток теорій фінансів корпорацій та їх практичне застосування. В Україні ухвалено нормативні акти і впроваджено Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, тому вивчення фі­нансів зарубіжних корпорацій із суто теоретичного інтересу переходить у практичну потребу. Студент повинен знати стандарти фінансової звітності, розуміти методи аналізу фінансової звітності, уміти їх застосовувати. Особливу увагу варто звернути на умови і методи розміщення цінних паперів корпорацій і усвідомити, що корпорація фінансує розширення своєї виробничої діяльності через залучення фінансових фондів з ринку капіталів. Структура капіталу корпорації визначається станом ринку капіталів, у кінцевому підсумку ціна капіталу зумовлює його структуру. Усі ці проблемні запитання постають сьогодні перед нашими акціонерними товариствами, а отже, ми бачимо гостру потребу в інформації про розвиток корпоративних фінансів, теоретичних підходах її аналізу, практичному застосуванні західних моделей.

Запропонований для вивчення курс тісно пов’язаний з такими дисциплінами: «Фінанси», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Менеджмент», «Маркетинг», «Бухгалтерський облік», «Страхова справа», «Банківська справа», «Фінансовий ринок». Варто особливо підкреслити зв’язок з дисциплінами, що вивчають економетричні моделі та математичну статистику, адже саме вони широко застосовуються західними економістами під час дослідження проблем корпоративних фінансів. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн