Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси зарубіжних корпорацій - Суторміна В.М., Федосов В.М.
Фінанси зарубіжних корпорацій - Суторміна В.М., Федосов В.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Тема 11. Фінансове планування

Вивчаючи тему, слід зрозуміти, що фінансове планування — важлива частина планування виробничої діяльності корпорацій. Треба усвідомити, що корпорація зазвичай планує свою діяльність на короткі та середні строки (1—5 років), але останніми роками розвивається стратегічне планування на 10—20 років уперед. Ці програми мають ураховувати розвиток науково-технічного прогресу та прогнозувати в перспективі вихід корпорації на світові ринки з принципово новою продукцією. Необхідно засвоїти концепції стратегічного фінансового планування.

Основну увагу потрібно приділити вивченню оперативного фінансового планування — «п’ятирічка» та план першого і наступних років. Треба знати, що оперативне планування пов’язане зі стратегічним, а також основні частини оперативного плану та місце в ньому фінансового планування.

У західній літературі визначено три умови ефективного планування: прогнозування, пошук оптимального планування, контроль за впровадженням планових показників і норм. Прогнозування — не екстраполяція минулих тенденцій; воно засноване на методах макроекономічного моделювання. Треба добре усвідомлювати, що бездоганного плану не буває, оскільки неможливо у швидкозмінному світі врахувати всі переміни. Контроль за виконанням довгострокових планів обмежений з тієї самої причини. Зазначимо, що зараз для фінансового планування застосовуються моделі для розробки прогнозних форм фінансової звітності.

Короткострокове фінансове планування спрямоване передусім на раціональне дослідження оборотного капіталу та відшукання джерел для його фінансування.

У результаті прогнозування складається фінансовий план, що містить кілька документів, які мають спеціальне значення: прогноз продажу; прогнозні форми балансу, звіт про рух прибутків, звіт про зміну фінансової позиції; касовий бюджет (план); бюджет капітальних вкладень. Найбільш важкою проблемою під час складання фінансового плану є планування джерел фінансування та їх узгодження з дивідендною політикою. Потрібно звернути увагу на прогноз продажу як основу фінансового планування. Він визначає бюджет капітальних вкладень, рух основних статей балансу, зовнішні джерела фінансування та інші показники.

Після вивчення цієї теми треба засвоїти основний метод складання прогнозних документів — процентне співвідношення статей активів і пасивів до продажу, знати, які статті називаються спонтанними. На основі аналізу балансів корпорації необхідно навчитися складати прогнозні форми фінансових документів.

Практичне заняття

1. Закріплення основних теоретичних моментів, що стосуються фінансового планування. Відповіді на запитання викладача (див. питання для самоперевірки).

2. Складання прогнозних фінансових документів (ситуація 1).

Самостійна та індивідуальна робота

Студенти самостійно розв’язують ситуацію 2, після чого пишуть доповідь про можливі зміни у фінансовій та інвестиційній політиці даних корпорацій.

Ситуації

Ситуація 1

Складіть прогнозні фінансові документи корпорації «Даймлер Бенц» (або іншої корпорації, баланси див. у додатках). Виходьте з того, що на 1996 p. передбачалося чисте зростання обсягів продажу на 2000 ф. ст.

Ситуація 2

Складіть прогнозний фінансовий документ «Звіт про рух грошових потоків» («Зміна фінансової позиції») за умови, що продаж зросте на 10 %. Фінансова політика корпорації, спрямована на підтримку структури капіталу, залишається незмінною (див. додатки).

Питання для самоперевірки знань

З якою метою корпорація здійснює планування своєї виробничої та фінансової діяльності?

Які плани складають фінансисти корпорації?

Які документи належать до фінансового плану?

Що таке касовий бюджет; як він складається?

Як використовується прогноз продажу під час фінансового планування?

Назвіть основні методи складання прогнозних фінансових документів. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн