Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси зарубіжних корпорацій - Суторміна В.М., Федосов В.М.
Фінанси зарубіжних корпорацій - Суторміна В.М., Федосов В.М.
<< Содержание < Предыдущая

ДОДАТКИ

Додаток 1

ЗВЕДЕНІ ДАНІ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КОРПОРАЦІЇ «МАК ДОНАЛЬДС», в млн дол.

 

1996 р.

1995 р.

1994 р.

1993 р.

1992 р.

1991 р.

1990 р.

1989 р.

1988 р.

1987 р.

1986 р.

Продаж, усього

31,812

29,914

25,987

23,587

21,885

19,928

18,759

17,333

16,004

14,330

12,432

у т. ч. в США

16,37

15,905

14,941

14,186

13,243

12,519

12,252

12,012

11,380

10,576

9,534

За межами США

15,442

14,009

11,046

9,401

8,642

7,409

6,507

5,321

4,684

3,754

2,898

Усього доходи

10,687

9,795

8,321

7,408

7,133

6,695

6,64

6,066

5,521

4,853

4,143

Доходи від франшизи і філіалів

3,116

2,931

2,528

2,251

2,031

1,787

1,621

1,465

1,325

1,186

1,037

Операційний прибуток

2,633

2,601

2,241

1,984

1,862

1,679

1,596

1,438

1,288

1,16

983

Прибуток до сплати податку на прибуток

2,251

2,169

1,887

1,676

1448

1,299

1,246

1,157

1,046

959

848

Чистий прибуток

1,573

1,427

1,224

1,083

959

860

802

727

646

549

480

Поточні грошові надходження

2,461

2,296

1,926

1,68

1,426

1,423

1,301

1,246

1,177

1,051

852

Закінчення дод. 1

 

1996 р.

1995 р.

1994 р.

1993 р.

1992 р.

1991 р.

1990 р.

1989 р.

1988 р.

1987 р.

1986 р.

Капітальні витрати

2,375

2,064

1,539

1,317

1,087

1,129

1,571

1,555

1,321

1,027

942

Викуп акцій з обігу

605

321

500

628

92

117

157

497

136

143

209

Фінансова позиція в кінці року

 

Нетто-сума майна та обладнання

14,352

12,811

11,328

10,081

9,597

9,559

9,047

7,758

6,8

5,82

4,878

Усього активи

17,368

15,415

13,592

12,035

11,681

11,349

10,668

9,175

8,159

6,982

5,969

Усього борг

5,523

4,836

4,351

3,713

3,857

4,615

4,792

4,036

3,269

2,784

-2,321

Усього, оплачений капітал

8,718

7,861

6,885

6,274

5,892

4,835

4,182

3,55

3,413

2,917

2,506

Показники на одну акцію

 

Нетто-прибуток

2,21

1,97

1,68

1,45

1,3

1,17

1,1

0,97

0,86

0,72

0,62

Дивіденди

0,29

0,26

0,23

0,21

0,2

0,18

0,17

0,15

0,14

0,12

0,11

Ринкова ціна в кінці року

45,36

45,12

29,25

28,5

24,36

19

14,5

17,25

12

11

10,12

Додаток 2

БАЛАНС КАНАДСЬКОЇ КОМПАНІЇ «ПЕРРО БРАЗЕРС»,тис. дол. (ФІНАНСОВИЙ РІК ЗАКІНЧУЄТЬСЯ 31.12.)

 

ххх6

ххх5

ххх4

ххх3

ххх2

ххх1

Активи

Каса і кошти

0,0

0,0

106,3

0,0

16,3

2,0

Рахунки до одержання (нетто)

544,7

349,7

715,0

314,3

189,2

401,7

Товарно-матеріальні запаси:Сировина

109,2

11,7

14,3

32,5

25,1

14,7

Незавершене виробництво

32,5

39,0

89,1

4,2

0,0

2,2

Аванси

58,5

87,7

40,3

14,3

20,4

6,4

Усього поточні активи

744,9

488,2

965,0

365,3

251,0

427,0

Інвестиції

7,8

55,0

48,1

42,9

30,9

26,9

Внески на страхування життя (суми повернення)

14,3

10,4

6,8

5,2

4,2

2,6

Основні фонди (нетто)

204,5

210,6

144,0

78,7

83,6

77,7

Інші активи

1,6

1,6

1,6

1,7

1,6

1,6

Усього активи

973,1

765,8

1165,5

493,8

371,3

535,8

Пасиви й оплачений капітал

Банківський овердрафт

11,1

17,3

0,0

4,6

0,0

0,0

Банківські позички

357,5

182,0

286,0

91,0

65,0

97,5

Кредитори

314,6

253,5

487,2

148,2

103,9

257,4

Інші поточні пасиви

89,1

81,1

113,8

60,8

59,3

50,7

Усього поточні пасиви

778,3

533,9

887,0

304,6

228,2

405,6

Довгостроковий борг

87,1

9,1

4,8

0,0

7,8

30,3

Усього пасиви

859,4

543,0

891,8

304,6

228,0

435,9

Акції привілейовані

39,0

39,0

39,0

39,0

39,0

39,0

Акції звичайні

8,1

8,1

8,1

8,1

8,1

8,1

Нерозподілений прибуток

66,6

175,7

226,6

142,1

88,2

52,8

Усього оплачений капітал

113,7

222,8

273,7

189,2

135,3

99,9

Усього пасиви й оплаченийкапітал

973,1

765,8

1165,5

493,8

371,3

535,8

Додаток 3

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ КОМПАНІЇ «ПЕРРО БРАЗЕРС»

 

ххх6

ххх5

ххх4

ххх3

ххх2

ххх1

Продаж

2427,1

1822,6

1735,2

1404,4

1136,9

1211,0

Витрати виробництва:сировина, матеріали

1043,0

770,0

522,3

351,0

363,7

492,7

Оплата праці

987,0

759,0

806,9

666,9

433,2

399,8

Амортизація

24,1

27,6

24,4

12,4

13,3

9,8

Інші

32,5

39,0

35,8

118,3

117,7

78,7

Усього витрати виробництва

2086,6

1595,6

1389,4

1148,6

927,9

981,0

Валовий прибуток

340,5

227,0

354,8

255,8

209,0

230,0

Торгові й адміністративні витрати

 

164,1

134,9

102,4

75,0

78,7

Оплата адміністрації

153,4

 

 

 

 

 

Інші

132,0

118,3

105,6

84,9

88,1

72,8

Усього торгові й адміністративні витрати

285,4

282,4

240,5

187,3

163,1

151,5

Нетто-операційний прибуток

55,1

(55,4)

105,3

68,5

45,9

78,5

Інші прибутки

0,0

0,0

5,2

1,7

0,4

0,0

Інші витрати

164,2

11,1

0,0

0,0

0,0

48,9

Нетто-прибуток до сплати податків

(109,1)

(66,5)

110,5

70,2

46,3

33,6

Податки

0,0

(15,6)

26,0

16,3

10,9

7,8

Нетто-прибуток після сплати податків

(109,1)

(50,9)

84,5

53,9

35,4

25,8

Додаток 4

КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ«ДАЙМЛЕР БЕНЦ», млн дм

 

Грудень 19хх

Грудень 19хх

Активи

 

 

Основні засоби та інші довготермінові активи

 

 

1. Нематеріальні активи

304

130

2. Основні засоби

15057

13508

3. Фінансові активи

1569

1403

4. Обладнання, отримане за договорами лізингу

6518

5043

 

23448

20084

Поточні активи

 

 

1. Товарно-матеріальні цінності

18855

18726

2. Отримані авансові платежі

(5727)13128

(6390)12336

3. Дебіторська заборгованість

11321

10511

4. Інші активи

9019

9732

5. Ринкові цінні папери

5154

6016

6. Грошові кошти

3786

2985

 

42408

41580

Відкладені податки та платежі

1483

1073

Усього активи

67339

62737

Пасиви та сплачений капітал

 

 

1. Акціонерний капітал, сплачений за звичайними та привілейованими акціями

2330

2330

2. Додатково сплачений капітал

2117

2114

3. Нерозподілений прибуток

12499

11755

4. Участь сторонніх власників у акціонерному капіталі дочірніх підприємств

881

767

Резерви

 

 

1. Зобов’язання за пенсійним та подібними фондами

10831

10086

2. Інші резерви

16536

16624

Пасиви

 

 

1. Кредиторська заборгованість

6469

5810

2. Інші пасиви

15312

12963

Усього пасиви

21781

18773

Строкові кредити

364

288288

Усього пасиви та сплачений капітал

67339

62737

Додаток 5

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ПРИБУТОК КОМПАНІЇ «ДАЙМЛЕР БЕНЦ»

 

19хх

19хх

Продаж

85500

76392

Приріст товарно-матеріальних запасів

2840

4160

Загальна сума випуску продукції

88340

80552

Інші поточні доходи

3598

7977

Купівля товарів і послуг

(44477)

(39552)

Заробітна плата персоналу

(26890)

23199)

Амортизація

(5169)

(4387)

Інші поточні витрати

(12016)

(12292)

Чистий прибуток дочірніх підприємств

4

48

Нетто-дохід за процентами

989+

1121+

Погашення фінансових активів та ринкових цінних паперів

(158)

(172)

Результат поточної діяльності

4221

10096

Прибутковий податок

1814

2743

Інші податки

612

544

Чистий прибуток

1795

6809 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн