Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

10.5. Придніпровський регіон

Придніпровський регіон є одним із найбільш розвинених індустріальних регіонів України з потужним соціально-економічним потенціалом. Він включає три області — Дніпропетровську, Запорізьку, Кіровоградську — загальною площею 83,7 тис. км2. Чисельність населення на 1 січня 1997 р. становила 7,1 млн осіб, або 14,4 відсотка від загальної чисельності населення України. Середня густота становить 85 осіб/км2.

Придніпровський регіон розташований в Середньому Придніпров'ї, центральній частині України. Вигідне транспортно-географічне положення, значні поклади корисних копалин, сприятливі ґрунтово-кліматичні умови степової та лісостепової зон, густа транспортна мережа, приморське положення сприяють розвитку господарського комплексу регіону.

Регіон має густу мережу водних і сухопутних шляхів сполучення. Це створює сприятливі умови для різноманітних та раціональних зв'язків із сусідніми регіонами України. Досить високі густота населення та частка міського населення (77 відсотків) відображають чітко виражений індустріальний характер виробництва.

Придніпров'я має значні промислові родовища корисних копалин, а також водні, земельні та рекреаційні ресурси. Паливно-енергетичні ресурси представлені кам'яним вугіллям Донецького і бурим вугіллям Дніпровського басейнів. Поклади кам'яного вугілля зосереджені в межах східної частини Дніпропетровської області (Західний Донбас). Поклади бурого вугілля розміщені в Кіровоградській області.

У регіоні є всі види мінеральної сировини, необхідної для розвитку чорної металургії. Потужним пластом уздовж річки Інгулець (понад 100 км) залягають залізні руди Криворізького басейну (Дніпропетровська і Кіровоградська області). їхні запаси становлять понад 12 млрд т. Є залізні руди і в Запорізькій області. Основний район видобутку марганцевих руд — Нікопольський басейн (Дніпропетровська область). Значні запаси марганцевих руд виявлені в Токмакському родовищі (Запорізька область). Руди кольорових металів представлені родовищами нікелю (Кіровоградська область), титану (Дніпропетровська область). Є також значні запаси іншої мінеральної сировини, зокрема будівельних матеріалів.

Для водних ресурсів регіону характерна невисока кількість стоку в річкові басейни. Для регулювання водних ресурсів споруджено ряд водосховищ — Дніпродзержинське, Дніпропетровське і Каховське. У водо-дефіцитні частини регіону здійснюється магістральна подача води через канали Дніпро — Кривий Ріг, Дніпро — Донбас та ін.

Грунтово-кліматичні умови сприяють розвитку інтенсивного багатогалузевого землеробства та тваринництва.

Лісові та рекреаційні ресурси обмежені переважно територіями в долині Дніпра. Джерела мінеральних вод та лікувальні грязі є на узбережжі Азовського моря.

Для Придніпровського регіону характерний високий рівень урбанізації — 76 відсотків, що відбиває чітко виражений індустріальний характер виробництва. Тут зосереджені значні трудові ресурси, в тому числі висококваліфіковані, для всіх галузей суспільного господарства. Проте низький рівень ефективності використання робочої сили потребує розробки і реалізації практичних заходів щодо розвитку працемістких галузей та раціонального використання трудових ресурсів Придніпров'я.

Виробничий профіль Придніпровського регіону визначає металургійний комплекс, машинобудівна та хімічна промисловість. Міжрегіональне значення мають також харчова, легка промисловість, електроенергетика та індустрія будівельних матеріалів.

Металургія має великий вплив на розвиток ряду інших галузей промисловості та на специфіку територіальної організації продуктивних сил регіону. Великі гірничо-збагачувальні комбінати створені в Криворізькому залізорудному басейні. Звідси залізорудний концентрат йде на всі металургійні заводи України, а також на експорт, у томі числі в Центральну Росію.

У чорній металургії Придніпров'я діють сучасні підприємства, на яких виробляють чавун, сталь, прокат, феросплави тощо. Частка металургії Придніпровського регіону становить більше половини обсягу чорних металів, які виробляють в Україні. Основні підприємства металургії регіону розміщені в Кривому Розі, Дніпропетровську, Дніпродзержинську та Запоріжжі.

Як підгалузь тут можна розглядати трубне виробництво в Дніпропетровську, Новомосковську і Нікополі. У Запоріжжі розвинена електрометалургія. Підприємства цієї підгалузі спеціалізуються на виробництві високоякісних сталей і феросплавів (завод "Запоріжсталь"), титану і магнію (Запорізький титаномагнієвий завод). На привізній сировині (бокситах і ніфелінах) та електроенергії Дніпрогесу працює Запорізький алюмінієвий завод. Передбачається, що в майбутньому завод працюватиме на місцевих бокситах Високопільського родовища Дніпропетровської області, що знаходиться на відстані 250 км від Запоріжжя.

Основними передумовами розвитку машинобудування є наявність потужної металургійної бази, забезпеченість кваліфікованими трудовими ресурсами, велика внутрішньорегіональна потреба в продукції машинобудівних регіонів, високорозвинена науково-технічна і проектно-конструкторська база. Машинобудівні підприємства Придніпров'я спеціалізуються на виробництві металургійного та гірничого устаткування, металоконструкцій (у Дніпропетровську, Кривому Розі, Марганці, Запоріжжі), верстатобудуванні (у Дніпропетровську, Нікополі, Мелітополі), транспортному машинобудуванні (у Дніпропетровську, Дніпродзержинську, Запоріжжі), виробництві сільськогосподарських машин (у Дніпропетровську, Кіровограді, Павлограді, Нікополі, Запоріжжі, Бердянську), підйомно-транспортних машин (у Нікополі, Верхньодніпровську, Бердянську). Розвинені також електроенергетичне машинобудування та інші виробництва.

Комплекс хімічної індустрії є важливою ланкою галузевої структури господарства Придніпров'я. У тісному зв'язку з коксохімією розвивається виробництво азотних добрив (Дніпродзержинськ) та лакофарбове (Дніпропетровськ). Усі вони мають міжрегіональне та міжнародне значення. У перспективі можливе поглиблення спеціалізації на виробництві побутової хімії, хіміко-фармацевтичних виробів та мінеральних добрив.

Провідною галуззю регіону є також електроенергетика. Вона представлена ГЕС — Дніпродзержинською, Дніпрогес-1, Дніпрогес-2, а також Запорізькою атомною та рядом ДРЕС і ТЕЦ, які належать до Південної енергосистеми.

У регіоні значного розвитку набули обслуговуючі галузі: виробництво і ремонт гірничо-видобувного й енергетичного устаткування, підготовка кадрів для гірничої та електроенергетичної промисловості, проектно-конструкторська діяльність, наукове обслуговування тощо.

Будівельна індустрія забезпечує виробництво будівельного каменю, стінових матеріалів — залізобетонних конструкцій, будівельних блоків, цегли тощо; в'яжучих матеріалів — цементу, вапна, гіпсу; облицювальних матеріалів — облицювальної плитки різних видів, ізоляційних і покрівельних матеріалів, черепиці, шиферу, толі; будівельних матеріалів з деревини — деревообробні виробництва. Найбільші центри виробництва будівельних матеріалів — Запоріжжя, Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград.

Легка промисловість виконує переважно внутрішньорегіональні функції. Набули розвитку швейна, трикотажна, текстильна, шкіряна і взуттєва галузі, які орієнтуються на місцеві трудові ресурси і частково на привізну сировину та напівфабрикати.

Розвиток харчової промисловості грунтується на використанні сільськогосподарської сировини. її підприємства виробляють цукор-пісок, м'ясні та молочні продукти, олію і вершкове масло, борошно, крупу, кондитерські та лікеро-горілчані вироби тощо. Збудовано потужний крохмалопатоковий комбінат у Верхньодніпровську, м'ясокомбінати у Токмаку, Бердянську, Пологах та багато інших підприємств.

У Придніпров'ї розвитку сільського господарства сприяють родючі ґрунти, кліматичні умови, зростаючі потреби споживача, передусім індустріальних центрів. Рослинництво є провідною галуззю сільськогосподарського виробництва регіону. Воно дає понад половину валової продукції сільського господарства.

У структурі посівних площ домінують площі під зерновими культурами. Вирощують переважно озиму пшеницю і кукурудзу на зерно. З технічних культур найпоширенішими є цукрові буряки, соняшник. Досить висока частка кормових культур, що важливо для розвитку продуктивного тваринництва. Зміцнення кормової бази при значному зростанні поголів'я великої рогатої худоби, свиней, овець і підвищення його продуктивності сприятиме збільшенню виробництва тваринницької продукції.

У Придніпров'ї розвиваються всі види транспорту, але основою транспортної системи є річковий та залізничний, які мають міжрайонне і міжнародне значення. Через цей регіон проходять Московсько-Кримська, Криворізько-Донецька залізничні магістралі. Потужним річковим портом на Дніпрі є Запоріжжя; обслуговують судноплавство пристані — Запоріжжя, Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Нікополь, а на Азовському морі — порт Бердянськ.

Зростає значення автомобільного транспорту у внутрішньорегіональних та міжрегіональних перевезеннях. Найважливіші автомагістралі Москва — Сімферополь, Запоріжжя — Новомосковськ.

У регіоні розвинений трубопровідний, електролінійний і повітряний транспорт. Авіатранспорт зв'язує найбільші міста Придніпров'я з багатьма центрами країни.

До найважливіших господарських проблем прискореного розвитку продуктивних сил Придніпров'я належить технічне переоснащення виробництва, охорона природного середовища. Висока територіальна концентрація великих металургійних, хімічних та інших виробництв у безпосередній близькості до Дніпра загострює проблему охорони водних ресурсів від забруднення відходами виробництва і комунального господарства. Важливо також забезпечити комплексне використання відходів виробництва, особливо на територіях великомасштабного видобутку криворізьких залізних руд, скорочення вилучень родючих земель для несільськогосподарських цілей. Головні напрями вирішення зазначених проблем — впровадження мало- і безвідходних технологій на підприємствах чорної металургії, гірничо-видобувної та хімічної промисловості; широке використання відходів як сировини, проведення інвентаризації усіх відходів-розробка та здійснення науково обґрунтованих заходів з використання відходів виробництва; рекультивація земель.

Актуальне значення мають запобігання підтопленню земель, особливо в регіоні Каховського водосховища, розширення робіт з меліорації засолених масивів на зрошуваних землях за рахунок їх гіпсування, забезпечення якісного розвитку санаторно-курортного господарства Приазов'я та вирішення інших важливих для Придніпров'я економічних, соціальних та екологічних проблем. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування