Главная  - Менеджмент  - Книги  - Менеджмент у державних організаціях - Цуруль О. А.
Менеджмент у державних організаціях - Цуруль О. А.

Цуруль О. А.

Ц 87 Менеджмент у державних організаціях: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 142 с.

ІSBN 966–574–384–8

У навчальному посібнику розглядаються: основи менеджменту в дер­жавному управлінні; становлення та розвиток державної служби; діяльність державного керівника; управління людськими ресурсами в держав­ній організації; інформаційне та комунікаційне забезпечення державного управління; контролінг у системі державної служби.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

ББК 65.290-2

a О. А. Цуруль, 2002

ІSBN 966–574–384–8ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА
Тема 1. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
1.1. Сутність менеджменту.Наукова основа менеджменту
1.2. Менеджери організацій, розподіл їхньої праці
1.3. Менеджмент у сучасних умовах
1.4. Цілі та функції менеджменту
1.5. Менеджмент у державному управлінні
Тема 2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
2.1. Американський та європейський підходи до державного управління
2.2. Централізований і децентралізований підходи розвитку державної служби
2.3. Закриті й відкриті системи доукомплектації штатом державної служби
2.4. Освіта та принципи системи державної служби.
2.5. Становлення та розвиток державної служби в Україні
Тема 3. ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ
3.1. Організація, її основи та функції адміністративного апарату
3.2. Державний орган як системоутворюючий елемент організаційної структури державного управління
3.3. Структура державного органу
Тема 4. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО КЕРІВНИКА В ОРГАНІЗАЦІЇ
4.1. Визначення і характеристика дій керівника
4.2. Державне і приватне управління
4.3. Стиль і методи управління
4.4. Типові помилки, негативні та позитивні якості керівника
Тема 5. УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ДЕРЖАВНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
5.1. Суть і зміст управління людськими ресурсами
5.2. Планування людських ресурсів
5.3. Набір кандидатів та їх відбір
5.3.1. Особливості набору кандидатів та їх відбору в системі державної служби України
5.4. Призначення на посаду, орієнтація,підготовка, розвиток і оцінка показників діяльності
5.4.1. Призначення на посаду і орієнтація
5.4.2. Підготовка і розвиток
5.4.3. Оцінка показників діяльності
5.5. Особливості управління людськими ресурсами в державних організаціях
Тема 6. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
6.1. Інформація та її роль у державному управлінні
6.2. Комунікації та їх загальна характеристика
6.3. Інформаційно-комунікаційні потоки у структурі державного управління
6.4. Комунікаційний процес і форми обміну інформацією
Тема 7. КОНТРОЛІНГ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
7.1. Контролінг, його завдання,функції та форми
7.2. Цілі та завдання контролінгу при плануванні
7.3. Визначення продуктів у сфері державного управління і застосування калькуляції в сучасному адміністративному менеджменті
7.4. Аналіз управлінських процесів і розрахунок їх витрат
7.4.1. Аналіз управлінських процесів
7.4.2. Аналіз витрат процесу


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим