Главная  - Налоги  - Книги  - Бюджетно-податкова політика - Куценко Т.Ф.
Бюджетно-податкова політика - Куценко Т.Ф.

Куценко Т. Ф.

К 95 Бюджетно-податкова політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 256 с.

ISBN 966–574–419–4

У процесі підготовки даного посібника було використано навчальні, монографічні та періодичні видання з питань бюджету та податків провідних вітчизняних та зарубіжних учених-економістів, здійснено синтез новітніх досліджень із цієї проблеми, а також використано методичні рекомендації НДЕІ Міністерства економіки України «Прогнозування і розробка програм», методичні матеріали Кабінету Міністрів України «Порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів та нормативів відрахувань від загальнодер­жавних податків і зборів на 2001 рік» та інші матеріали.

Для студентів економічних вищих навчальних закладів і факультетів.

ББК 65.261

© Т. Ф. Куценко, 2002

ІSBN 966–574–419–4 © КНЕУ, 2002ЗМІСТ


Вступ
1. Типова програма дисципліни
2. Навчально-методичне забезпечення дисципліни
Тема 1. Бюджетно-податкова політика як складова фінансової політики держави
Методичні поради до вивчення теми
Термінологічний словник
Завдання та запитання для самоперевірки
Тестові завдання
Тема 2. Бюджетна стратегія і тактика
Методичні поради до вивчення теми
Термінологічний словник
Завдання та запитання для самоперевірки
Тестові завдання
Тема 3. Бюджетний механізм
Методичні поради до вивчення теми
Термінологічний словник
Завдання та запитання для самоперевірки
Задачі
Тестові завдання
Тема 4. Податкова політика та механізм оподаткування
Методичні поради до вивчення теми
Термінологічний словник
Завдання та запитання для самоперевірки
Задачі
Тестові завдання
Тема 5. Бюджетно-податкова політиката забезпечення платоспроможності держави
Методичні поради до вивчення теми
Термінологічний словник
Завдання та запитання для самоперевірки
Задачі
Тестові завдання
Тема 6. Бюджетно-податкова політика: досвід зарубіжних країн
Методичні поради до вивчення теми
Термінологічний словник
Завдання та запитання для самоперевірки
Тестові завдання
3. Плани семінарських занять
4. Індивідуальні та групові комплексні завдання
5. Рекомендована література
Додатки


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим